HOTLINE: 0966.777.526  /  082.6162.963

Máy Sơn Vạch Kẻ Đường

Máy Sơn Vạch Kẻ Đường là thiết bị hộ trợ đắc lực cho công nhận thi công vẽ vạch kẻ của các tuyến đường giao thông, các vạch kẻ có chức năng như một dạng báo hiệu, để hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông đúng quy định. Máy sơn vạch kẻ đường chất lượng, uy tín, phù hợp với thực trạng giao thông nước ta, máy sơn có hiệu xuất kẻ vạch cao, hoạt động ổn định, vận hành và bảo trì đơn giản.

Sắp xếp bởi:


Máy Sơn Vạch kẻ Đường CK-320
Máy Sơn Vạch kẻ Đường CK-320

Giá: Liên hệ

Máy Sơn Vạch kẻ Đường CK-360
Máy Sơn Vạch kẻ Đường CK-360

Giá: Liên hệ

Nồi Nấu Sơn Kẻ Vạch Đường CK-800
Nồi Nấu Sơn Kẻ Vạch Đường CK-800

Giá: Liên hệ

Nồi Nấu Sơn Kẻ Vạch Đường CK-600
Nồi Nấu Sơn Kẻ Vạch Đường CK-600

Giá: Liên hệ

Nồi Nấu Sơn Kẻ Vạch Đường CK-1000
Nồi Nấu Sơn Kẻ Vạch Đường CK-1000

Giá: Liên hệ

Nồi Nấu Sơn Kẻ Vạch Đường CK-300
Nồi Nấu Sơn Kẻ Vạch Đường CK-300

Giá: Liên hệ

Xu Kẻ Vạch Khẩu Độ 20cm
Xu Kẻ Vạch Khẩu Độ 20cm

Giá: Liên hệ

Xu Kẻ Vạch Khẩu Độ 10cm
Xu Kẻ Vạch Khẩu Độ 10cm

Giá: Liên hệ

Máy Sơn Vạch kẻ Đường CK-180
Máy Sơn Vạch kẻ Đường CK-180

Giá: Liên hệ

Tất cả có 9 kết quả.

0966 777 526